100.000 

Đặt Gà Quay Bánh Bao 68 qua App nhận ngay ưu đãi